Klauzula informacyjna RODO

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Usługowo-Pomocniczy Dla Jednostek Oświatowych, 43-178 Ornontowice ul. Zwycięstwa 7, NIP: 635-16-27-940, REGON: 276870566, tel. (+48 32) 336-13-38.
 • Inspektorem Ochrony Danych jest Wojciech Hoszek, z którym można się skontaktować telefonicznie: +48 575 515 035, bądź za pośrednictwem poczty e‑mail: kontakt@inspektorrodo.pl
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  • przygotowania i realizacji zawartej umowy,
  • skontaktowania się w sprawie zamówienia lub reklamacji,
  • wystawienia dokumentu księgowego,
  • prowadzenia dokumentacji księgowej.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych to:
  • Art. 6. ust. 1 lit. b), c) oraz e) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • Art. 106e. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106),
  • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2019 poz. 351)
  • art. 556(1) i 556(3) Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2019 poz. 1145),
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869).
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy a następnie w celach archiwalnych przez 5 pełnych lat po zamknięciu roku finansowego, dane do celów księgowych będą przetwarzane przez 5 pełnych lat po zamknięciu roku finansowego.
 • Państwa dane mogą zostać udostępnione podwykonawcom na podstawie zawartych umów.
 • Przysługuje Państwu prawo żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora.
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na to w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub prawnym i jest konieczne w celu przygotowania oferty, umowy i wystawienia dokumentu księgowego. Nie podanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.

Informacja wytworzona przez: Administrator
Informacja wprowadzona do BIP przez: Administrator
Data i czas wytworzenia informacji: 2019-10-08 10:27:32